دوره های ارائه شده توسط این مدرس

3,500,000 تومان
2,000,000 تومان
400,000 تومان

پروژه صنعتی خط رنگ اتوماتیک

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان
1,200,000 تومان

کارگاه جامع سیستم های آبرسانی

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان
400,000 تومان